شریف
کاربر مهمان   [ورود]
 
فرآیند جذب اعضای هیأت علمی از طریق فراخوان سراسری وزارت علوم دریافت آیین نامه مربوطه
طبق فلوچارت طراحی شده سیر مراحل گردش کار فراخوان جذب دانشگاه به شرح ذیل می باشد:
 • اخذ اعلام نیاز هیأت علمی از دانشکده ها توسط دبیرخانه
 • اعلام فراخوان توسط مؤسسه از طریق سایت وزارت علوم و یا انتشار در روزنامه ي کثیرالانتشار
 • تکمیل فرم ثبت نام و الحاق تصویر مدارک موردنیاز توسط متقاضیان
 • دریافت مدارک توسط دبیرخانه ي هیأت اجرائی جذب مؤسسه (ثبت در سايت)
 • ارائه ي کد رهگیری توسط دبیرخانه هيأت اجرائي جذب يا شماره ثبت
 • طرح در هیأت اجرائی جذب مؤسسه و بررسی اولیه
  الف: در صورت نقص مدارک، تكميل پرونده توسط متقاضي
  ب: اعلام عدم اولويت در صورت نداشتن شرايط اوليه
 • طرح همزمان پرونده در كارگروه هاي بررسی صلاحیت عمومی و توانائي علمی
  الف: تشکیل جلسه ی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی و تکمیل فرم امتیازات (براساس جدول 2-2-1) صلاحیت عمومی
  ب: تشکیل جلسه کارگروه بررسی توانایی علمی و تکمیل فرم امتیازات توانائی علمی (براساس جدول 2-1-1) به تفکیک هر متقاضي، ارسال امتيازات مورد نظر اعضاي كارگروه به صورت محرمانه و در پاکت دربسته توسط نماينده هيأت اجرائي در كارگروه
 • دریافت نتایج و امتیازات توسط دبیرخانه و تهیه خلاصه پرونده جهت طرح در هیأت اجرایی
 • دعوت به مصاحبه
 • تشکیل جلسه ي نهایی هیأت اجرائی جذب مؤسسه پس از تكميل پرونده (نتايج استعلام و تحقيقات و امتيازات عملي)
  الف: اعلام نتایج به متقاضیان
  ب: درخواست تاریخ شروع به کار از دانشکده برای متقاضیان مورد تأیید قرار گرفته و اعلام به معاونتهای آموزشی و اداری- مالی تا با ایشان تا اخذ نتایج قطعی از هیأت مرکزی جذب قرارداهای یک ساله منعقد گردد.
 • معرفی و ارسال مدارک متقاضیان مورد تایید به مرکز جذب اعضاي هيأت علمي (دبيرخانه هيأت مركزي جذب) توسط دبیرخانه و پیگیری اخذ نتایج قطعی.

تمامی حقوق مادی و معنوی این نسخه متعلق به دانشگاه صنعتی شریف می باشد.