شریف
کاربر مهمان   [ورود]
 
ماموریت و انتقال دریافت آیین نامه مربوطه
تنها اساتیدی که بصورت رسمی آزمایشی و رسمی قطعی می باشند قابلیت انتقال و ماموریت در این دانشگاه را دارند. درخواست به همراه پرونده کامل علمی می بایست به دبیرخانه هیات اجرایی جذب ارائه گردد و پس از ارجاع پرونده به کارگروه علمی دانشکده مربوط و اعلام نظر آنها مراحل بعد انجام خواهد شد.
تمامی حقوق مادی و معنوی این نسخه متعلق به دانشگاه صنعتی شریف می باشد.