شریف
کاربر مهمان   [ورود]
 
ورود با کد ملی و شماره شناسنامه:
از آنجایی که استفاده از این سامانه مختص متقاضیانی می باشد که اطلاعات آنها با توجه به درخواست در سامانه وزارت علوم، موجود است.
شما می توانید پس از ورود به سامانه، در بخش مشخصات کاربری رمز عبور خود را تغییر داده و با استفاده از آن وارد سامانه شوید.
کد ملی:
شماره شناسنامه:
تمامی حقوق مادی و معنوی این نسخه متعلق به دانشگاه صنعتی شریف می باشد.